Controle van de individuele dienstverlenings-overeenkomsten

Het VAPH voert de komende maanden bij alle vergunde zorgaanbieders een steekproefsgewijze kwaliteitscontrole uit op de individuele dienstverleningsovereenkomsten.

Er wordt gecontroleerd of de overeenkomsten alle reglementair vereiste afspraken bevatten en of ze verstaanbaar en duidelijk zijn. We zullen ook nagaan of uw zorgaanbieder u zorggarantie biedt als u hebt aangegeven dat u uw ondersteuning niet wilt veranderen. Ook brengen we eventuele kostenstijgingen in kaart.

Aan de hand van de kwaliteitscontrole kunnen we bepalen welke eventuele acties er in de toekomst genomen moeten worden.

Wat moet er in uw individuele dienstverleningsovereenkomst staan?

Als u ondersteund wordt door een vergunde zorgaanbieder, dan moet u met hem een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst sluiten. In die overeenkomst moeten afspraken gemaakt worden over de soort ondersteuning en waar en wanneer die ondersteuning gegeven wordt. Er moet ook overeengekomen worden hoeveel punten of hoeveel geld van uw persoonsvolgend budget u voor uw ondersteuning aan uw zorgaanbieder besteedt. Als uw ondersteuning ten opzichte van 2016 niet veranderd is, dan spreekt u waarschijnlijk af dat u uw hele budget bij uw zorgaanbieder besteedt. Daarnaast moet er in de overeenkomst ook bepaald worden of u nog een eigen financiële bijdrage en eventueel supplementen betaalt óf dat u woon- en leefkosten betaalt. Dat zal afhangen van de keuze die uw zorgaanbieder heeft gemaakt of van het feit dat u van zorgaanbieder veranderd bent.

Lees alle nieuwsberichten