Corona: geleidelijke afbouw maatregelen

De afgelopen weken en maanden waren er strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan, ook in de sector van het VAPH. De maatregelen hadden (en hebben voor velen nog altijd) grote gevolgen voor het dagelijkse leven en de werking van diensten en voorzieningen voor personen met een handicap. 

Geleidelijke afbouw van de maatregelen

Sinds 18 mei worden de maatregelen geleidelijk en voorzichtig afgebouwd.

Het VAPH en de Taskforce COVID-19 Zorg bereiden de afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 samen grondig voor. De afbouw van de maatregelen verloopt in fases. Stap voor stap werken we toe naar een verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. 

Zo communiceerden we de afgelopen weken al over:

Het VAPH reikt telkens een kader aan waarmee de zorgaanbieders aan de slag kunnen om voor hun organisatie en in overleg met alle betrokkenen, ook de gebruikers, een eigen plan en timing opstellen.

Voor concrete informatie over wat dit voor u betekent, kunt u het best contact opnemen met uw zorgaanbieder.

Hou er rekening mee dat als de corona-epidemie ongunstig evolueert, de geplande afbouw van de maatregelen bijgestuurd kan worden. Op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap vindt u de recentste informatie. 

Hou ook altijd rekening met de algemene informatie en richtlijnen van de federale overheid die u vindt op www.info-coronavirus.be

Begeleidende maatregelen voor budgethouders 

Op 30 april keurde de Vlaamse Regering definitief een besluit goed met begeleidende maatregelen om de financiële impact van de coronamaatregelen voor budgethouders te beperken.

U leest er alles over op de pagina Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders.

De middelen die de Vlaamse Regering daarvoor inzet, zijn nieuwe en eenmalige middelen die nog niet eerder aan het VAPH waren toegekend via het zogenaamde ‘uitbreidingsbeleid’. Dat betekent dat de inzet van die extra middelen in het kader van de coronacrisis geen negatieve gevolgen heeft voor andere personen met een handicap die een beroep willen doen op zorg en ondersteuning.

Meer info over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten