Coronamaatregelen: update preventieve en hygiënische maatregelen en richtinggevende kaders