Correctiefase 2: infosessie en factcheck

Vanaf 1 januari 2020 worden in het kader van correctiefase 2 persoonsvolgende budgetten aangepast. Het doel is dat mensen met een gelijk(w)aardig profiel ook een gelijkwaardig budget krijgen.

De budgetten die worden aangepast, zijn de budgetten van personen met een handicap die op 1 januari 2017 overstapten naar het systeem van persoonsvolgende financiering en daarvoor al gebruik maakten van ondersteuning door een voorziening.

Budgetten kunnen stijgen, dalen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Als correctiefase 2 ook impact heeft op uw budget, hebt u daarover in oktober een brief gekregen van het VAPH.

Wordt uw persoonsvolgend budget aangepast in het kader van correctiefase 2 en hebt u daarover nog vragen? U kunt zich op verschillende manieren informeren:

  • In november vonden in alle provincies infosessies plaats. Kon u er niet bij zijn, of bekijkt u alles graag nog eens opnieuw? Dan kunt u binnenkort een opname van de infosessie over correctiefase 2 in Gent bekijken op de webpagina over correctiefase 2. De opname wordt in de loop van december op de website gepubliceerd.
  • In de factcheck over correctiefase 2 vindt u een antwoord op veelgestelde vragen.

Voor meer info over de concrete aanpassing van uw budget en wat dat voor u betekent kunt u terecht bij:

  • de vergunde zorgaanbieder die u op 31 december 2016 ondersteuning bood: voor informatie over de aanpassing van uw budget, in functie van het uitvoeren van de zorggarantie beschikken zij over de nodige informatie
  • een bijstandsorganisatie: voor vragen over de besteding en inzet van uw budget
  • het VAPH:

Lees alle nieuwsberichten