COS, OBC en GES+: sinds 1 januari een bevoegdheid van het agentschap Opgroeien

Sinds 1 januari 2020 is het VAPH niet langer bevoegd voor het erkennen van centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), observatie- en behandelcentra (OBC) en voorzieningen voor extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+). Dat zorgaanbod blijft bestaan, maar valt voortaan onder de bevoegdheid van het agentschap Opgroeien.

Wat zijn COS, OBC en GES+?

Een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) richt zich vooral tot jonge kinderen met een risico op of vermoeden van een probleem tijdens de ontwikkeling, met als doelstelling een diepgaande diagnose.

Een observatie- en behandelcentrum (OBC) is een voorziening gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling voor kinderen met complexe gedragsproblemen, al dan niet met een (licht) verstandelijke beperking.

Een GES+-voorziening richt zich specifiek op kinderen en jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen.

Waarom gaan COS, OBC en GES+ over naar Opgroeien?

Door de overdracht van de centra voor ontwikkelingsstoornissen en de observatie- en behandelcentra worden alle actoren op het vlak van diagnostiek samengebracht binnen het agentschap Opgroeien. De overdracht van de voorzieningen voor extreme gedrags- en emotionele stoornissen opent perspectieven voor moeilijk verlopende trajecten in de jeugdhulp. 

Wat is de impact van deze overdracht op de gebruikers? 

Aan de inhoudelijke werking van de betrokken diensten wijzigt in eerste instantie niets: de ondersteuning van kinderen, jongeren en hun context blijft dezelfde. Als u of uw kind in een voorziening voor extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) of observatie- en behandelcentrum (OBC) wordt ondersteund, bent u door hen op de hoogte gebracht. Het agentschap Opgroeien verspreidde daarvoor de nodige informatie.

Ook in de toekomst zullen kinderen en jongeren met een (vermoeden) van handicap nog een beroep kunnen doen op deze voorzieningen. De aanvragen voor toekomstige ondersteuning door een observatie- en behandelcentrum of een voorziening voor extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) blijven verlopen via de intersectorale toegangspoort (ITP). Kinderen en jongeren met een (vermoeden) van handicap die op de wachtlijst staan van deze voorzieningen, hoeven niets te ondernemen. Het agentschap Opgroeien lichtte de aanmelders en wachtlijstbeheerders daarover in.

Bij een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS), dat zich vooral richt tot jonge kinderen met een probleem tijdens de ontwikkeling, of een ernstig risico op of een vermoeden van een ontwikkelingsprobleem, kunt u nog steeds rechtstreeks terecht voor diagnosestelling.

Lees meer op de website van het agentschap Opgroeien

Lees meer over ondersteuning voor minderjarigen