COVID-19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor schoolopvang (update)

U werd via een mededeling al op de hoogte gebracht dat lokale partners bij opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs, onder aansturing van de lokale overheden, worden verzocht om samen in te staan voor noodopvang van uw kind als u zelf niet kunt instaan voor de opvang, hetzij door uw werksituatie, hetzij vanwege de specifieke zorgnoden van uw kind.

Een update van die mededeling verduidelijkt dat die tussenkomst enkel geldt voor kinderen uit het kleuteronderwijs en lager onderwijs.

We verwachten dat er ook begin 2022 nog momenten zullen zijn dat scholen en klassen tijdelijk de lessen moeten opschorten, of dat uw kind wegens besmetting met COVID-19, risicocontacten of uitbraken op school tijdelijk niet aan de lessen kan deelnemen. Als uw kind in een multifunctioneel centrum verblijft of er in schoolaanvullende dagopvang wordt ondersteund, zal het multifunctioneel centrum mogelijk mee voor de bijkomende opvang instaan. 

De Vlaamse Regering voorziet in een financiële tussenkomst voor alle partners die mee instaan voor de noodopvang. Dat geldt niet alleen voor de periode van 13 tot en met 24 december, maar ook voor de schooldagen tot en met 15 april 2022. Er wordt voor de multifunctionele centra ook voorzien in een vergoeding van de extra kosten voor vervoer. 

Ook dan geldt dat de tussenkomst voor opvang en extra kosten voor vervoer enkel van toepassing is voor kinderen uit het kleuteronderwijs en lager onderwijs.

In de mededeling aan gebruikers van een multifunctioneel centrum van 24 december 2021 leest u daar meer over.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten