Dagopvang in een MFC: schoolvervangend of schoolaanvullend

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling.

Wanneer uw zoon of dochter gebruik maakt van dagopvang in een multifunctioneel centrum, kan de dagopvang schoolaanvullend of schoolvervangend zijn:

  • Schoolaanvullende dagopvang:
    Uw zoon of dochter gaat naar school. Voor en na de schooluren wordt uw kind begeleid door het multifunctioneel centrum. Ook tijdens de schooluren kan het centrum ondersteuning aan uw zoon of dochter bieden.
  • Schoolvervangende dagopvang:
    Uw zoon of dochter is vrijgesteld van leerplicht of kan tijdelijk niet naar school gaan. Uw kind volgt bij het multifunctioneel centrum een alternatief programma tijdens de schooluren. Er wordt natuurlijk zoveel mogelijk samengewerkt met de school. Tijdens de dagopvang kan uw kind ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering ...).

Lees meer over de ondersteuning door een MFC