Datums infosessies correctiefase 2

Daalt uw persoonsvolgend budget door correctiefase 2, of werd u doorverwezen naar rechtstreeks toegankelijke hulp? Dan zit u mogelijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Gebruikersverenigingen met informatieloket, de diensten ondersteuningsplan (DOP) en de bijstandsorganisaties kunnen u begeleiden.

Het VAPH heeft de gebruikersverenigingen met informatieloket, de diensten ondersteuningsplan (DOP) en de bijstandsorganisaties gevraagd om samen de budgethouders te helpen die door de daling of stopzetting van hun persoonsvolgend budget moeilijkheden ondervinden om hun ondersteuning te behouden. Dat doen ze onder andere door in februari, maart en april 2020 infosessies te organiseren in iedere provincie.

De datums van de infosessies, georganiseerd door de bijstandsorganisaties, de diensten ondersteuningsplan en de gebruikersverenigingen Katholieke Vereniging Gehandicapten, Vereniging voor Personen met een Handicap en FOVIG, zijn nu gekend. U vindt ze op de website van de Vereniging voor Personen met een Handicap. Via die weg kunt u zich inschrijven. Iedereen die impact ondervindt van correctiefase 2 is welkom op de gratis infosessies, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Tijdens de sessies krijgt u informatie over wat het precies kan betekenen als uw budget daalt of wordt stopgezet. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u niet elke overeenkomst die u had, op dezelfde manier verder kunt zetten. Er zal informatie gegeven worden over wat u in dat geval precies kunt en moet doen om die overeenkomsten op tijd aan te passen of stop te zetten. U krijgt ook de contactgegevens van de personen (van een gebruikersvereniging, van een dienst ondersteuningsplan en van een bijstandsorganisatie) die u kunnen helpen.

Tijdens de sessies krijgt u ook informatie over welke ondersteuning er bij u in de buurt beschikbaar is. Dat kunnen zowel diensten van het VAPH zijn (rechtstreeks toegankelijke hulp) als andere diensten (bijvoorbeeld thuiszorg of familiehulp).

Update 30.03.2020: De infosessies zijn naar aanleiding van het coronavirus opgeschort. Meer daarover leest u op de website van de Vereniging voor Personen met een Handicap.

Lees meer over correctiefase 2

Lees alle nieuwsberichten