De impact van de coronacrisis op personen met een verstandelijke handicap en/of autismespectrumstoornis: enkele tips voor mantelzorgers en zorgaanbieders

Door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt ook voor personen met een verstandelijke handicap en/of een autismespectrumstoornis (ASS) de toegang tot zorg en ondersteuning die ze gewoon zijn, beperkt. Dat zorgt enerzijds voor een toename van het aantal mensen die thuis komen te zitten zonder hun gebruikelijke dagbesteding, zorg of ondersteuning. Daarnaast is er ook een algemeen bezoekverbod in de voorzieningen voor personen met een handicap ingesteld, waardoor ook voor deze groep het sociaal contact beperkt wordt. In al die  situaties kan dat tot spanningen leiden.

Omdat de maatregelen soms moeilijk te begrijpen zijn voor personen met een verstandelijke handicap en/of ASS, kan dit leiden tot onbegrip, verwarring, onrust en gevoelens van angst, frustratie en boosheid. Het is dan ook belangrijk om in deze uitzonderlijke tijden nog meer uitleg op maat te geven en een duidelijke structuur te bieden. Deze duidelijkheid en structuur geeft de personen met een verstandelijke handicap en/of ASS de nodige houvast in deze onzekere periode. 

Als er sprake is van een syndroom waarvoor specifieke richtlijnen gelden (zoals bijvoorbeeld in het geval van het prader-willi-syndroom), wordt het ten zeerste aanbevolen om in overleg met deskundige professionals te bepalen hoe het beste kan worden omgegaan met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Meer nog dan anders, is het in deze uitzonderlijke tijden belangrijk dat zorgverleners en mantelzorgers hun onderlinge ervaringen inzake de zorg voor de persoon delen. Een gedeeld verhaal maakt het meer draagbaar en kan de nodige tips opleveren over wat goed geholpen heeft en wat mogelijks als ondersteunend ervaren kan worden. 

Hier zijn enkele tips die kunnen helpen om de komende periode met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus door te komen:

  1. Hou vast aan het gewone dag-nachtritme.
  2. Maak korte wandelingen in de buurt, waarbij u uiteraard voldoende afstand houdt.
  3. Maak informatie over (de maatregelen tegen de verspreiding van) het coronavirus begrijpelijk en toegankelijk en ga (samen) op zoek naar passende informatie. Op het internet worden al verschillende manieren gedeeld om de informatie toegankelijk te maken voor alle mensen.
  4. Oefen samen de hygiënevoorschriften zoals handen wassen, papieren zakdoeken gebruiken, hoesten en niezen in de elleboog en geen handen geven, en herhaal die regelmatig.
  5. Zorg dat mensen actief blijven. U kunt daarvoor inspiratie halen uit onder andere het bestaande ondersteuningsplan, dat wordt aangevuld waar nodig, maar ook op verscheidene websites met bewegingstussendoortjes voor jong en oud. 
  6. Hou telefonisch of via de computer contact met andere actoren in het zorgnetwerk. Probeer in de mate van het mogelijke ook sociale contacten van de personen met een verstandelijke handicap en/of ASS te onderhouden via digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld Skype, WhatsApp ...

In onderstaand artikel vindt u tips voor mantelzorgers en zorgprofessionelen over hoe om te gaan met moeilijke situaties. 

Artikel ‘Tips voor het omgaan met de psychologische effecten van het coronavirus’

Opgelet: Dit artikel is afkomstig uit Nederland en verwijst naar de maatregelen die daar van toepassing zijn. De aangereikte tips zijn echter ook bruikbaar voor de situatie in Vlaanderen.

Met deze tips trachten we enkele handvaten aan te reiken. Hou steeds rekening met de de richtlijnen van het federale crisiscentrum.  

Als mantelzorger of zorgprofessional kunt u ook nood hebben aan een gesprek. Tele-Onthaal is elke dag bereikbaar op het telefoonnummer 106 of via chat via www.tele-onthaal.be

Het VAPH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en tips van derden. Hou steeds rekening met de richtlijnen van de federale overheid en het Agentschap Zorg & Gezondheid, en met de maatregelen van het VAPH die u kunt vinden via de coronapagina voor personen met een handicap en de coronapagina voor professionelen.

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 25.03.2020. Het werd bijgewerkt op 15.04.2020.

Lees alle nieuwsberichten