De participatie van cliënten in de Jeugdhulp wordt versterkt

De Vlaamse overheid kiest voor een verdere versteviging van de positie en participatie van cliënten in de Jeugdhulp. Dat blijkt uit de goedkeuring van het decreet van 21 december 2018 en de eerste principiële goedkeuring op de Vlaamse Regering van het Besluit Vlaamse Regering van 17 juli 2020. Deze regelgeving maakt de erkenning en subsidiëring van cliëntenorganisaties in de jeugdhulp mogelijk.

De bijhorende rondzendbrief en aanvraagformulieren met voorwaarden en werkwijze om als cliëntenorganisatie een erkenning en subsidiëring aan te vragen vindt u op de site van Jeugdhulp.

Naar de site van Jeugdhulp

Lees alle nieuwsberichten