Deadline indienen kosten budgethouders

De deadline om de kosten voor 2020 voor uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget in te dienen is 1 april 2021.

Dat is anders dan de vorige jaren. Door een wijziging in de regelgeving is de deadline voor het indienen van kosten met een maand verlengd. 

Nogal wat budgethouders dienden de vorige jaren nog kosten in na 1 maart (de vroegere deadline) omdat ze sommige facturen (bijvoorbeeld van de arbeidsongevallenverzekering) pas ontvingen in de maand maart. Om dit op te vangen en om administratieve lasten voor de budgethouders te vermijden, werd er beslist om de datum voor het indienen van kostenstaten te verlengen met een maand. 

Tot wanneer kunt u kosten indienen?

U kunt de kostenstaten voor een kalenderjaar voortaan altijd indienen tot 1 april van het daaropvolgende jaar. Kostenstaten voor 2020 kunt u dus tot 1 april 2021 indienen.

Uitzonderlijk kunt u kostenstaten ook na 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar indienen, tot twee jaar later. Kostenstaten voor 2020 kunt u dus uitzonderlijk tot 1 april 2022 indienen. U moet dan wel grondig motiveren waarom u die kosten laattijdig indient. Het VAPH onderzoekt dan of er een uitzondering op de deadline kan toegestaan worden en de kosten kunnen aanvaard worden.

Hoe kunt u kosten indienen?

U vergoedt de personen of organisaties die u ondersteunen via uw aparte PAB- of PVB-rekening. U bezorgt een overzicht van uw facturen aan het VAPH via het e-loket mijnvaph.be of via het kostenstaatformulier:

U kunt per kalenderjaar een onbeperkt aantal kostenstaten indienen. U hoeft niet alle facturen mee te sturen. U moet de facturen wel, net als de overeenkomsten, gedurende 7 jaar bewaren voor een eventuele controle. Het VAPH betaalt uw kosten terug via uw aparte PAB- of PVB-rekening. 

Lees meer over het persoonlijke-assistentiebudget

Lees meer over het persoonsvolgend budget