Deel uw ervaringen met de coronamaatregelen en help het VAPH om het beleid met betrekking tot corona en de exitstrategie verder uit te werken

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn absoluut noodzakelijk en begrijpelijk in de strijd tegen het virus, maar kunnen een grote impact hebben op uw leven. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, moesten die plots op een andere manier organiseren of ervoor kiezen om voltijds thuis of bij de zorgaanbieder te verblijven.

Nu de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan langzaam versoepelen en we tegelijkertijd weten dat we een nieuwe piek nog niet mogen uitsluiten, wil het VAPH nagaan wat er werkte, en wat beter of anders kan. Daarvoor is het belangrijk een zicht te krijgen op de ervaringen en bezorgdheden van personen met een handicap en hun mantelzorgers tijdens de voorafgaande periode, en hoe de nood aan zorg en ondersteuning wijzigt bij het versoepelen van de maatregelen.

Uiteraard is niemand verplicht om mee te werken aan de bevraging, maar hoe meer personen hun ervaringen met ons delen, hoe beter we het beleid effectief op hun noden kunnen afstemmen. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

We hebben twee vragenlijsten ontwikkeld, die anoniem ingevuld kunnen worden.

Vragenlijst voor personen met een handicap

Deze vragenlijst peilt naar de ervaringen, noden en wensen van de persoon die nood heeft aan zorg en ondersteuning. U kunt zich, als u dat wilt, bij het invullen laten helpen door een mantelzorger (familielid, (pleeg)ouder, voogd, vriend, buur of kennis die u regelmatig en onbetaald ondersteunt) of door een professionele begeleider of assistent. 

Vragenlijst voor mantelzorgers

Deze vragenlijst peilt naar de ervaringen van mantelzorgers.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met 7 juni. Als u als mantelzorger zelf ook een handicap hebt, kunt u beide vragenlijsten invullen. 

Intussen namen al ruim 350 mensen deel aan de bevraging. Het VAPH waardeert het enorm als u deelneemt aan de bevragingen. Zo helpt u ons het beleid met betrekking tot corona zo goed mogelijk af te stemmen op de noden en wensen van personen met een handicap en mantelzorgers.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten