Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering: gewijzigde subsidiëring bijstandsorganisaties + gratis bijstand

Op 9 juli 2021 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met dat besluit wordt een vernieuwde, vereenvoudigde wijze van subsidiëring van de bijstandsorganisaties alsook de gratis bijstand voor nieuwe budgethouders geregeld. 

Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de infonota INF/21/53 - Gewijzigde subsidiëring bijstandsorganisaties + gratis bijstand waarmee wij u reeds na de principiële goedkeuring informeerden over de wijzigingen. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen