Derde COVID-19-vaccinatie voor personen met verminderde immuniteit

De vaccinatiecampagne in België is ondertussen vergevorderd. De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder beschermd kunnen zijn na de basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. In België is er beslist om die extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis om hun bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren.

Vanaf half september zal de selectie van patiënten met verminderde immuniteit starten en zullen de uitnodigingen voor deze extra vaccinatiedosis verstuurd worden.

Voor gebruikers die binnen de dagopvang ondersteund worden of die verblijven bij een zorgaanbieder, zijn er verschillende opties om gevaccineerd te worden.

Lees infonota INF/21/85

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus