Digitalisering in de sector personen met een handicap

De digitalisering van de maatschappij gaat razendsnel. Dat heeft enorm veel voordelen voor de burger maar houdt meteen ook risico’s in. Er dreigen bepaalde groepen uit de boot te vallen omdat zij daarin niet mee kunnen. Met name burgers die een beroep doen op ondersteuning op het vlak van welzijn, zijn extra kwetsbaar. Een gestructureerd en gecoördineerd beleid mag de sectoren die werken met zeer kwetsbare burgers, niet uit het oog verliezen. De organisaties die met die kwetsbare burgers werken, zijn meer dan ooit op zoek naar expertise en ondersteuning om zich op dat voor hen vaak nieuwe terrein te begeven. Er is een duidelijke nood aan ondersteuning op Vlaams niveau om dat allemaal te verwezenlijken. 

Mediawijs, het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid, zal daarom de komende twee jaar specifiek inzetten op digitale inclusie en mediawijsheid voor bovenlokale en Vlaamse organisaties en voorzieningen die werken voor kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren. De bedoeling is om zo een antwoord te bieden op de drempels, valkuilen en opportuniteiten die zich daar stellen.

Mediawijs nodigt iedereen uit die binnen zijn organisatie betrokken is op thema’s als digitalisering, digitale inclusie en mediawijsheid en daarin stappen wil zetten om daar beleid en een aanpak rond te maken. Tijdens een eerste webinar gaat men in op volgende zaken:

  • wat weten we anno 2022 over de digitalisering en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor jouw doelpubliek?
  • wat kan digitale inclusie en mediawijsheid voor jouw sector betekenen?
  • welke bestaande praktijken kunnen inspireren? 
  • wat zijn jullie drempels, valkuilen en opportuniteiten hierin?

Inschrijven kan via deze link: www.mediawijs.be/nl/kalender/webinar-digitale-inclusie-voor-personen-met-een-beperking.

Het webinar wordt georganiseerd door Mediawijs, met de steun van het VAPH.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen