Een deel van uw PAB of PVB vrij besteden

Wie over een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) beschikt, heeft recht op een vrij besteedbaar deel. Dat betekent dat u een deel van het budget vrij kunt besteden. U hoeft niet te verantwoorden aan welke zorg en ondersteuning u dat deel uitgeeft.

Enkele voorbeelden van kosten die u met het vrij besteedbare deel kunt betalen, zijn:

  • een bioscoopticket voor een persoonlijke assistent die u vergezelt naar de bioscoop
  • een treinticket van een persoonlijke assistent voor verplaatsingen tijdens de werkuren
  • reis- en verblijfskosten van een persoonlijke assistent of van vrijwilligers
  • kantoorkosten die u als budgethouder maakt
  • telefoonkosten die u als budgethouder maakt
  • kosten voor een boodschappendienst
  • bankkosten en intresten

Hoeveel bedraagt het vrij besteedbare deel?

Hebt u een persoonlijke-assistentiebudget? Dan bedraagt het vrij besteedbare deel maximum 5 % van uw budget. 

Hebt u een persoonsvolgend budget van maximum 34,810000 punten? Dan hebt u recht op een vrij besteedbaar deel van 1800 euro. Wie een persoonsvolgend budget heeft van minstens 34,810001 punten, krijgt een vrij besteedbaar deel van 3600 euro.

Het eerste jaar dat u een budget krijgt, wordt het vrij besteedbare deel naar verhouding berekend. 

Opgelet: Het vrij besteedbare deel is geen bedrag dat u extra boven op uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget krijgt. Het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning. U kunt het vrij besteedbare deel alleen opvragen als uw budget daarvoor toereikend is. 

Hoe kunt u het vrij besteedbare deel opvragen?

U kunt het vrij besteedbare deel in een keer opvragen, of in verschillende keren.

Hebt u een persoonsvolgend budget? Zowel wie kiest voor besteding in voucher als wie kiest voor besteding in cash, kan een vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH.

Hebt u een persoonlijke-assistentiebudget? Dan kunt u het vrij besteedbare deel opvragen via het e-loket mijnvaph.be of met de Kostenstaat voor het persoonlijke-assistentiebudget.

Opgelet: Als u een persoonsvolgend budget hebt na transitie, check dan bij uw zorgaanbieder of het opvragen van het vrij besteedbare deel invloed heeft op uw zorggarantie. 

Lees meer over persoonlijke budgetten

Lees alle nieuwsberichten