Een hulpmiddel aanvragen via Mijn VAPH

Wilt u een tegemoetkoming vragen voor een hulpmiddel of aanpassing en vroeg u al eerder (sinds 1 januari 2002) een tegemoetkoming aan waarvoor een module D (adviesrapport) werd ingediend? Dan kunt u in een aantal situaties uw aanvraag zelf motiveren en indienen. De formulieren die u daarvoor kunt gebruiken, vindt u op onze website.

Vanaf nu kunt u die formulieren ook invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.be door een nieuwe aanvraag te starten en het formulier te kiezen dat van toepassing is voor uw situatie. Er zijn vier verschillende formulieren:

  • een formulier om een eenvoudig hulpmiddel aan te vragen: in de hulpmiddelenfiches ziet u bij de rubriek ‘Vereenvoudigde aanvraagprocedure’ staan of dat voor uw hulpmiddel of aanpassing mogelijk is
  • een formulier om een hulpmiddel of aanpassing te vragen waarvoor u al eerder een goedkeuring kreeg
    U kunt dit formulier gebruiken als uw hulpmiddel aan vervanging toe is of als u het hulpmiddel nog niet hebt aangekocht en de geldigheidsduur van de beslissing verstreken is.
  • een formulier om een tegemoetkoming voor onderhouds- en/of herstellingskosten aan te vragen 
  • een formulier om een tegemoetkoming voor de kosten van een software-upgrade aan te vragen voor een softwarepakket dat door het VAPH werd goedgekeurd

Open het e-loket mijnvaph.be