Een jobstudent in dienst nemen met uw persoonlijk budget

Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB), kunt u een jobstudent in dienst nemen als persoonlijke assistent of individuele begeleider. U moet wel rekening houden met de regelgeving.

In de tabel hieronder ziet u of het mogelijk is om met uw budget iemand in dienst te nemen als jobstudent of niet.

  Jobstudent is jonger dan 18 jaar Jobstudent is ouder dan 18 jaar
Jobstudent is geen familie

Aanstelling als jobstudent is mogelijk, rekening houdend met de rechten en plichten via Student@work en met goedkeuring van de ouders.

Aanstelling als jobstudent is mogelijk, rekening houdend met de rechten en plichten via Student@work.

Jobstudent is familie

Aanstelling als jobstudent is niet mogelijk.

Aanstelling als jobstudent is mogelijk, maar er zijn aandachtspunten.

Familie of geen familie?

Er is een verschil tussen jobstudenten die werken voor budgethouders die familie zijn en voor budgethouders die geen familie zijn.

Onder ‘familie’ verstaan we in dit geval: een bloed- of aanverwant tot de tweede graad, of iemand die deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder. De budgethouder is de persoon met een handicap, tenzij hij onder een beschermingsstatuut valt.

Iemand die geen familie is, kunt u in principe te werk stellen als jobstudent. U en de student moeten wel rekening houden met de algemene voorwaarden voor studentenarbeid. Die kunt u als werkgever raadplegen via Student@work. Iemand die familie is, kunt u alleen te werk stellen als jobstudent als hij meerderjarig is.

Leeftijdsvoorwaarden

Een jobstudent moet minstens 16 jaar oud zijn, of 15 jaar en al de eerste 2 jaren van het middelbaar gevolgd hebben.

Als u een minderjarige jobstudent wilt aannemen, moeten de ouders een goedkeuringsdocument tekenen. Minderjarige familieleden kunt u niet inschakelen als jobstudent.

Aandachtspunten voor familieleden

Als u een meerderjarig familielid (bijvoorbeeld uw zoon of dochter) in dienst neemt als jobstudent, moet u rekening houden met volgende aandachtspunten:

  • Als u iemand in dienst neemt, ontstaat er een relatie werknemer-werkgever. Als budgethouder bekijkt u het best met uw sociaal secretariaat wat de gevolgen zijn.
  • Als u als ouder uw kind een loon uitbetaalt, moet u rekening houden met mogelijke fiscale gevolgen.

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget