Een luisterend oor tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis kunnen mensen meer nood hebben aan een luisterend oor. Ze kunnen daarvoor nog altijd in de eerste plaats terecht bij hun familie, vrienden en begeleiders.

Soms kan het hen ook helpen om met iemand van een externe dienst te praten zoals Tele-Onthaal, het CAW of het ziekenfonds. Om dat aanbod bekend te maken bij de bewoners van woonzorgcentra, werd een beknopte en overzichtelijke flyer gemaakt die voorzieningen kunnen gebruiken in hun eigen communicatiekanalen. Mogelijk is een ruimere bekendmaking van dat aanbod ook voor personen met een handicap en hun context erg zinvol.

De flyer is beschikbaar in verschillende formaten:

  • in pdf- formaat: formaat dat u kunt gebruiken in de digitale publicaties van uw voorziening (u kunt doorklikken op de linken in de flyer. De versie met snijtekens kan gebruikt worden voor eventueel drukwerk)
  • in jpg-formaat: voor prints in bewonerskrantjes, om op te hangen aan een infobord …: advertentie om de campagne een luisterend oor tijdens de coronacrisis bekend te maken

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen