Een minderjarige tewerkstellen met een PAB of PVB

Zowel met een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) als met een persoonsvolgend budget (PVB) is het sinds 1 januari 2021 mogelijk om minderjarigen tewerk te stellen als vrijwilliger of met een studentenovereenkomst. Het kan daarbij zowel gaan om een minderjarige die geen familie is, als om een minderjarig familielid dat tot de tweede graad verwant is of een gezinslid van de budgethouder is.

Tot eind 2020 kon u als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) geen minderjarige als werknemer of vrijwilliger tewerkstellen als die familie van u was. U kon wel al minderjarigen die geen familie waren, tewerkstellen. Die beperking is nu opgeheven.

De praktijk leert ons namelijk dat de tewerkstelling van minderjarige familieleden, als vrijwilliger of als werknemer, het voordeel heeft dat de minderjarige de persoon met de handicap beter kent en beter kan inspelen op zijn noden. Door dat nu ook toe te laten, bieden we voor velen een oplossing in een vaak al complexe situatie.

Als u als budgethouder een minderjarige student in dienst hebt, moet u hem informeren over zijn rechten en plichten. U vindt daarover meer informatie op de website ‘Student at work’: www.mysocialsecurity.be/student/nl/.

Bij de tewerkstelling van elke minderjarige als werknemer, moet de budgethouder vóór de ingangsdatum van de overeenkomst een machtiging van de ouder of voogd aan het VAPH bezorgen. De ouder of voogd van een minderjarige student moet een machtiging geven waarin hij zich akkoord verklaart met de tewerkstelling als individuele begeleider. De machtigingsformulieren vindt u op de website van het VAPH:

U kunt de formulieren ook opvragen bij het team Budgetbesteding.

Lees meer over persoonlijke budgetten