Een nieuw zorgzwaarte-instrument (ZZI) vanaf 17 maart 2020

Wat is het zorgzwaarte-instrument ?

Als u als meerderjarige persoon met een handicap een persoonsvolgend budget aanvraagt, wordt uw zorgzwaarte bepaald aan de hand van het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het zorgzwaarte-instrument bepaalt zo nauwkeurig mogelijk hoeveel ondersteuning u nodig hebt in uw dagelijks leven. Welke ondersteuning u nu al krijgt, speelt daarbij geen rol. Het maakt ook niet uit wie de ondersteuning moet bieden.

Wat zijn de aanpassingen aan het nieuwe zorgzwaarte-instrument?

Het aantal vragen in het instrument is verminderd waardoor de afname minder tijd in beslag neemt. 

De focus ligt in het nieuwe zorgzwaarte-instrument nog steeds op uw mogelijkheden: wat kunt u zelf goed en waar hebt u hulp bij nodig? Het gaat om handelingen in het dagelijks leven, zoals koken, eten, wassen of naar het toilet gaan. Of het kan gaan om vrijetijdsactiviteiten, verplaatsingen, vriendschappen, relaties, administratie, hulp bij medische aangelegenheden of bij het voorkomen van probleemgedrag.

De antwoorden op de vragen worden omgezet in scores en op basis van die scores zal de medewerker van het multidisciplinair team bepalen: 

  • hoeveel begeleiding u nodig hebt (B-waarde);
  • hoeveel permanentie of toezicht u nodig hebt (P-waarde).

Het VAPH houdt rekening met die waarden om te bepalen hoeveel ondersteuning u kunt krijgen.

Wilt u uw B- en P-waarde kennen?

Uw B- en P-waarden worden door het VAPH meegedeeld in de brief met de beslissing over uw aanvraag. Daarna zijn die waarden ook beschikbaar via: 

  • het e-loket mijnvaph.be, als u sinds 1 april 2016 de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebt en uw zorgzwaarte daarbij bepaald is;
  • uw multidisciplinair team, dat u ook meer uitleg kan geven.

Lees meer over het ZZI in de brochure

Het nieuwe ZZI is sinds 17 maart in gebruik. Door de maatregelen in het kader van het coronavirus is het echter mogelijk dat de afname van het ZZI later dan gepland zal doorgaan. Door die maatregelen worden ook verzendingen van de brochure tot nader order uitgesteld.

Lees meer over het persoonsvolgend budget