Een persoonsvolgend budget aanvragen, hoe doet u dat?

Wilt u weten hoe u een aanvraag kunt indienen voor een persoonsvolgend budget? Op het webluik Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen vindt u daarover meer uitleg en een filmpje. Het webluik is ondertussen verder aangevuld met meer informatie. U vindt er:
1. uitleg over het belang van het goed doorlopen van het vraagverhelderingsproces, zodat u de juiste ondersteuning kunt vinden;
2. acht aandachtspunten bij het invullen van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget;
3. meer info over de manier waarop het VAPH uw ondersteuningsplan beoordeelt én wat u moet doen als u uw plan moet aanpassen.