Eerste fase uitbreidingsbeleid 2021: extra PAB’s en PVB’s

Op vrijdag 19 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarin bepaald wordt hoe de middelen uit het uitbreidingsbeleid van 2021 door het VAPH verdeeld gaan worden: 15% wordt voorbehouden voor minderjarige personen met een handicap, 85% voor meerderjarige personen met een handicap.

Dit jaar krijgt het VAPH al 45 miljoen euro extra boven op zijn middelen. Met die middelen en deze verdeling gaat het VAPH onmiddellijk aan de slag. De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een hervormings- en investeringsplan. In het kader van dit plan zullen de bijkomende middelen wellicht aangevuld worden tot 230 miljoen euro. De bedoeling van dit plan is om alle mensen met dringende ondersteuningsnoden een reëel perspectief op de gepaste ondersteuning te bieden. 

Meerderjarigen

Vanaf begin april 2021 krijgen ongeveer 250 mensen met de meest prioritaire vragen een persoonsvolgend budget ter beschikking. 

Daarnaast ontvingen sinds begin 2021 tot nu al ongeveer 250 mensen een persoonsvolgende budget, nadat ze geconfronteerd werden met een noodsituatie, een situatie met maatschappelijke noodzaak of een snel degeneratieve aandoening. Met de bijkomende middelen is er bovendien de zekerheid dat er voldoende middelen zijn om ook tegemoet te komen aan nog anderen in zo’n situatie. Het VAPH raamt hun aantal voor 2021 op ongeveer 1750. Hierbij horen ook de jongvolwassenen die na jeugdhulp een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgen. 

Minderjarigen

De volgende weken krijgen zo’n 320 jongeren en kinderen met een dringende vraag een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) toegewezen. 

Andere

Een deel van het totaalbudget, namelijk 3 miljoen euro, wordt ten slotte ingezet voor meer tegemoetkomingen bij de aanschaf van hulpmiddelen en het uitvoeren van woning- en wagenaanpassingen. Ook die versterken immers de autonomie van mensen met een handicap.

Ook kunnen de bijstandsorganisaties op extra financiering rekenen, om meer mensen met een persoonsvolgend budget bij te staan bij het besteden van hun budget.

Door de terbeschikkingstelling van de nieuwe persoonsvolgende budgetten ligt een betere levenskwaliteit voor heel wat mensen meer binnen bereik. De nieuwe budgethouders krijgen dankzij het systeem van de persoonsvolgend financiering namelijk de kans hun zorg en ondersteuning te organiseren zoals en waar zij dat willen, al dan niet via een vergunde zorgaanbieder. 

Lees alle nieuwsberichten