Eindejaarspremie 2021: bedrag gekend

Sinds 2019 bent u als houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw persoonlijke assistenten en individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Dat is bepaald in het 5e Vlaamse intersectorale akkoord (VIA 5-akkoord) van 8 juni 2018. De verplichte eindejaarspremie geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten, niet voor takenovereenkomsten.

U moet minstens de eindejaarspremie betalen die vastgelegd is in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 14 december 2021.

Wat dat concreet betekent voor de eindejaarspremie voor 2021 en hoe de terugbetaling door het VAPH verloopt, leest u in de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 17 december 2021.

Lees meer over de besteding van een persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van een persoonlijke-assistentiebudget