Eindejaarspremie voor persoonlijke assistenten en individuele begeleiders

In de VIA 5-akkoorden werd vastgelegd dat elke budgethouder die arbeidsovereenkomsten heeft met persoonlijke assistenten of individuele begeleiders, vanaf 2019 verplicht is om een eindejaarspremie te betalen aan die assistenten of begeleiders. 

Onder voorbehoud van de beslissing van de Vlaamse Regering zal het VAPH een tegemoetkoming uitbetalen aan budgethouders om de eindejaarspremie te bekostigen.

Hoe betaalt u de eindejaarspremie?

De uitbetaling van de eindejaarspremie staat los van het persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget. Het is voor u een bijkomende kost, waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming zult krijgen. U moet de eindejaarspremie in 2019 betalen, maar het VAPH betaalt de tegemoetkoming pas in 2020. Om de premie niet met eigen middelen te moeten betalen, kunt u voor de eindejaarspremie van 2019 uw werkkapitaal of terugvorderbaar voorschot gebruiken. 

Wanneer krijgt u de tegemoetkoming van het VAPH?

Het VAPH zal de tegemoetkoming voor de eindejaarspremie van 2019 niet meer in 2019 betalen. U krijgt de tegemoetkoming in 2020. Ook de tegemoetkoming voor de eindejaarspremie van 2020 krijgt u in 2020.

Het VAPH zal hierover verder communiceren zodra de timing van de uitbetalingen concreter is.

Lees alle nieuwsberichten