Engelse terminologielijst

Het VAPH heeft in het voorjaar van 2021 een Engelse terminologielijst ontwikkeld samen met een vertaler-tolk van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en internationale partners uit het Europese UNIC-project.

De terminologielijst omvat  Engelse vertalingen van Nederlandse termen uit de sector van personen met een handicap. De lijst kan u helpen om steeds dezelfde terminologie te gebruiken bij het opstellen van Engelse teksten, of bij het vertalen van teksten naar het Engels. Dat kan handig zijn als u samenwerkt met internationale partners. De lijst zal ook gebruikt worden als basis voor de vertaling van wetenschappelijke onderzoeken in opdracht van het VAPH. 

Voor vertalingen die terminologie gebruiken van de Vlaamse overheid, breder dan enkel de handicapsector, kunt u terecht in de terminologiedatabank van de Vlaamse overheid: www.overheid.vlaanderen.be/vertalingen/terminologie

Raadpleeg de Engelse terminologielijst

Lees meer over het UNIC-project

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen