Europese Dag voor Personen met een Handicap

Op 28 en 29 november organiseerde de Europese Commissie naar jaarlijkse gewoonte de Europese Dag voor Personen met een handicap. Dat event gaat jaarlijks de viering van de Internationale Dag van Personen met een Handicap vooraf, of valt er deels mee samen als de kalender dat toelaat. 

Dit jaar stond de Europese Dag voor Personen met een Handicap in het teken van het belang van sport als middel om sociale inclusie te bewerkstelligen, en werd er teruggeblikt op de European Disability Strategy 2010-2020. Er werden suggesties voor mogelijke speerpunten voor een volgende meerjarige strategie verzameld.  Er loopt trouwens ook een grondige analyse en evaluatie van het gevoerde beleid in de lidstaten op basis van de strategie van de Europese Commissie. De resultaten daarvan zullen binnenkort publiek gemaakt worden en zullen mee de basis vormen voor de nieuwe strategie.

Voor de tiende keer op rij werden ook de prijzen in het kader van de Access City Award (ACA) toegekend. Steden met meer dan 50.000 inwoners konden daartoe hun kandidatuur indienen bij de Europese Commissie. De awards werden uitgereikt door Marianne Thyssen, afscheidnemend Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Voor de eerste maal waren er dit jaar geldprijzen aan de awards gekoppeld.

De eerste prijs ging dit jaar naar Warschau. Warschau ontvangt een geldprijs van 150.000 euro en mag een jaar lang de titel voeren van meest toegankelijke stad in Europa. De tweede en derde prijs gingen naar Castelló de la Plana in Spanje en Skellefteå in Zweden, met respectievelijk 120.000 en 80.000 euro als geldprijs. Daarnaast werden ook nog enkele aanvullende prijzen uitgereikt voor steden die een speciale vermelding kregen voor een geleverde bijzondere inspanning op het vlak van toegankelijkheid.

Belangrijk is ook dat er een netwerk van toegankelijke steden werd gecreëerd ter inspiratie van andere steden en ter versterking van het gemeenschapsgevoel onder de winnaars over de voorbije jaren. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Europese Commissie.  

Lees alle nieuwsberichten