Extra begeleiding voor gebruikers van wie het persoonsvolgend budget daalt of wordt stopgezet door correctiefase 2

Daalt uw persoonsvolgend budget als gevolg van correctiefase 2? Of werd uw persoonsvolgend budget door correctiefase 2 stopgezet en werd u doorverwezen naar rechtstreeks toegankelijke hulp? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen en bent u misschien bezorgd over hoe het nu verder moet.

Hoewel uw vergunde zorgaanbieder zoveel als mogelijk zal proberen om u verder ondersteuning te bieden, zal dat zeker niet altijd eenvoudig zijn.

Daarom willen we u en de mensen rondom u zo goed mogelijk informeren over wat er bijkomend nodig en wenselijk is om uw ondersteuning verder te kunnen zetten. Als dat nodig is, willen we ook extra hulp inschakelen om te helpen zoeken naar andere oplossingen.

Hoe doen we dat?

Het VAPH heeft de gebruikersverenigingen met informatieloketopent dialoogvenster voor personen met een handicap, de diensten ondersteuningsplan (DOP)opent dialoogvenster en de bijstandsorganisatiesopent dialoogvenster gevraagd om samen de budgethouders te helpen die door de daling of stopzetting van hun persoonsvolgend budget moeilijkheden ondervinden om hun ondersteuning te behouden. 

Infosessies

Update 30.03.2020: De infosessies zijn naar aanleiding van het coronavirus opgeschort. Meer daarover leest u op de website van de Vereniging voor Personen met een Handicap.

In februari, maart en april 2020 worden in elke provincie infosessies georganiseerd. Ook bij u in de buurt. Meer informatie over die sessies vindt u binnenkort op:

Tijdens de sessies krijgt u informatie over wat het precies kan betekenen als uw budget daalt of wordt stopgezet. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u niet elke overeenkomst die u had, op dezelfde manier verder kunt zetten. Er zal informatie gegeven worden over wat u in dat geval precies kunt en moet doen om die overeenkomsten op tijd aan te passen of stop te zetten. U krijgt ook de contactgegevens van de personen (van een gebruikersvereniging, van een dienst ondersteuningsplan en van een bijstandsorganisatie) die u kunnen helpen.

Tijdens de sessies krijgt u ook informatie over welke ondersteuning er bij u in de buurt beschikbaar is. Dat kunnen zowel diensten van het VAPH zijn (rechtstreeks toegankelijke hulp) als andere diensten (bijvoorbeeld thuiszorg of familiehulp).

Hulp bij het aanpassen of stopzetten van overeenkomsten

Als u nog overeenkomsten hebt die u niet langer of niet meer volledig kunt betalen met uw aangepaste budget, dan kan een medewerker van een bijstandsorganisatie u helpen om de overeenkomst correct en tijdig aan te passen of stop te zetten.

Hulp bij het zoeken naar andere manieren om uw zorg en ondersteuning te organiseren

Als het onmogelijk of erg moeilijk is om de ondersteuning die u had, verder te zetten, dan kan een medewerker van een dienst ondersteuningsplan, van een gebruikersorganisatie of van een bijstandsorganisatie helpen bij het zoeken naar andere manieren om uw zorg en ondersteuning te organiseren.

Een dienst ondersteuningsplan, een gebruikersvereniging of een bijstandsorganisatie krijgt van het VAPH middelen om enkele keren met u samen te zitten en samen met u andere oplossingen te zoeken. U hoeft voor die gesprekken zelf niets te betalen. 

Lees alle nieuwsberichten