Extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de corona-periode verder te kunnen zetten

Sinds november 2020 gelden er opnieuw strenge maatregelen in de aanpak van de corona-pandemie, ook in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Het toenemende aantal besmettingen en de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, bemoeilijken in veel gevallen het bieden van zorg en ondersteuning. 

Het verderzetten van ondersteuning voor gebruikers van zorg en ondersteuning en hun mantelzorgers is absoluut noodzakelijk, zelfs in deze zeer moeilijke omstandigheden. 

Om dat mogelijk te maken, voorziet de Vlaamse Regering in bijkomende ondersteunende maatregelen

Zo kunnen houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget ook in 2021 hun jaarbudget met 25,5 % overschrijden voor coronagerelateerde kosten, is er een regeling uitgewerkt voor individuele dienstverleningsovereenkomsten die niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, en zijn er extra financiële middelen voor VAPH-diensten en -voorzieningen voorzien.

U leest er meer over in de Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen en aan budgethouders PAB en PVB van 21 december 2020.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten