Extra middelen voor een betere ondersteuning van personen met een handicap

De Vlaamse Regering maakt in 2018 72 miljoen euro extra vrij voor een betere ondersteuning van personen met een handicap. Vlaanderen zal deze legislatuur 330 euro miljoen hebben vrijgemaakt voor een betere ondersteuning van personen met een handicap. Lees meer in het persbericht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: 

Persbericht: Vlaamse Regering investeert in 2018 € 72 miljoen extra in meer zorggarantie voor personen met een handicap

3 december 2017

Sinds 1 januari 2017 maakte de sector voor personen met een handicap de omslag naar een persoonsvolgende financiering. Dit systeem zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf de regie over hun ondersteuning kunnen voeren. In 2018 verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe om nog eens 72 miljoen euro vrij te maken om de ambitie van meer zorggarantie voor personen met een handicap waar te maken. Vlaanderen zal deze legislatuur 330 euro miljoen hebben vrijgemaakt voor een betere ondersteuning van personen met een handicap.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Dankzij eerdere financiële inspanningen zijn we erin geslaagd dit jaar de vraag van 1.200 personen met een handicap naar een persoonsvolgend budget te beantwoorden. Hierdoor krijgen vandaag meer mensen de regie. Dit draagt bij tot meer zorggarantie en een meer inclusieve samenleving. Met deze nieuwe investering willen we die garantie op zorg aan nog meer personen bieden.”

Automatische rechtentoekenning voor meer zorggarantie

Diverse groepen, zoals personen met een handicap in een noodsituatie, komen omwille van hun persoonlijke situatie onmiddellijk in aanmerking om een budget te krijgen en worden met andere woorden automatisch hun rechten toegekend.

De automatische rechtentoekenning brengt ook geruststellend nieuws voor cliënten die voorheen nagenoeg full time gebruik maakten van de voorziening, maar in weekends en vakantieperiodes nog thuis werden opgevangen. Voormalige 'zorg in natura'-gebruikers die voorheen (enkel) in weekend en vakantieperiodes nog thuis opgevangen werden en voor wie deze informele en vrijwillige opvang op een bepaald moment niet meer haalbaar of wenselijk is, kunnen een herziening naar een persoonsvolgend budget voor 7/7 ondersteuning aanvragen én kunnen onmiddellijk 7/7 in de voorziening verblijven. Hierover is een besluit in opmaak.

Voor de basisondersteuningsbudgetten komen eveneens extra middelen vrij: in 2018 wordt 11,8 miljoen euro geïnvesteerd in het basisondersteuningsbudget.

Evolutie naar meer zorggarantie voor iedereen

Er zijn vandaag nog ongeveer 750 mensen die in de hoogste prioriteitengroep zitten en wachten op zorg. Voor deze mensen wil de overheid nog deze regeerperiode een oplossing vinden. Daarom wordt maximaal ingezet op personen met de grootste ondersteuningsnood – de zogeheten prioriteitengroep 1. In 2018 maakt Vlaanderen voor hen 16,2 miljoen euro vrij.

Ook voor minderjarige personen met een handicap wordt in 2018 8,6 miljoen euro vrijgemaakt. Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsels en geïnterneerden wordt tevens nieuw budget aangebracht.

“De uitbreidingsmiddelen maken het mogelijk om meer mensen te helpen en zorggarantie te bieden aan wie dat het meest dringend nodig heeft. Maar ook de mensen met een minder dringende vraag hebben recht op een perspectief”, aldus Jo Vandeurzen. “Zo kunnen we op termijn evolueren naar meer zorggarantie voor iedereen.”