Facturen voor een hulpmiddel of aanpassing

Tot voor kort was het noodzakelijk om de originele factuur en een bewijs van betaling te bezorgen voor de uitbetaling van een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing door het VAPH. Dat veroorzaakte in een aantal gevallen problemen. Sinds begin oktober 2018 is een originele factuur daarom niet langer noodzakelijk. U kunt vanaf nu dus een kopie van uw factuur met een kopie van het betaalbewijs bezorgen aan uw provinciaal kantoor.

Er mag wel geen twijfel bestaan over de inhoud van de bezorgde documenten. Als de inhoud van de kopie bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk is, zal het VAPH toch nog de originele factuur opvragen vooraleer uit te betalen.

U kunt de kopie bezorgen op de manier die u zelf verkiest. We geven wel mee dat het versturen van gegevens via e-mail altijd een mogelijk risico inhoudt dat anderen ongewenst de inhoud van uw e-mail kunnen inzien. Als u ervoor kiest om uw factuur via e-mail te bezorgen, zal het VAPH die aangeleverde factuur wel aanvaarden. Het VAPH voorziet dat tegen eind 2019 dergelijke documenten via het digitale loket mijnvaph.be op een veilige manier kunnen bezorgd worden.

Lees meer over hoe u uw tegemoetkoming krijgt