Formulieren (kostenstaten) PAB en PVB ondertekenen

Kostenstaatformulieren en andere documenten die u in het kader van een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) aan het VAPH bezorgt, moeten correct ondertekend zijn. Hoe zorgt u ervoor dat documenten correct ondertekend zijn, en wat als het VAPH een niet (correct) ondertekend document ontvangt? 

Lees er meer over in de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 29 september 2022

Lees meer over persoonlijke  budgetten