Gebruikersverenigingen met informatieloket

Gebruikersverenigingen zijn organisaties die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigen. Sommige gebruikersverenigingen stellen zich open voor alle personen met een handicap. Andere gebruikersverenigingen zijn er voor een specifieke doelgroep. 

Het VAPH vergunt en subsidieert sinds kort enkele gebruikersverenigingen die een informatieloket aanbieden. Het kan daarbij gaan om:

  • een informatieloket voor personen met een handicap
    of
  • een informatieloket voor collectieve overlegorganen
    Collectieve overlegorganen (gebruikersraden) worden door vergunde zorgaanbieders die woonondersteuning aanbieden, georganiseerd voor collectieve inspraak. Collectieve inspraak zorgt ervoor dat ook rekening gehouden wordt met de mening van de gebruikers.

Gebruikersverenigingen met een informatieloket voor personen met een handicap kunnen personen met een (vermoeden van) handicap en hun omgeving wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door het VAPH en de administratieve stappen die eventueel moeten gezet worden. 

Gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen kunnen personen met een handicap die een beroep doen op ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder, ondersteunen in het uitoefenen van hun rechten en plichten.

De gebruikersverenigingen met informatieloket doen dat onder andere door vragen te beantwoorden, handicapspecifieke informatie aan te bieden en vormingen te geven. 

U vindt de adressen van de vergunde en gesubsidieerde gebruikersverenigingen met informatieloket op de VAPH-website.

Vind een gebruikersvereniging met informatieloket

Lees alle nieuwsberichten