Gebruikt u PWA-cheques?

Vanaf 1 januari 2018 kunt u klusjes laten uitvoeren door een wijk-werker. Daarvoor moet u zich aanmelden voor ‘wijk-werken’ op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Uw bestaande overeenkomst wordt door de VDAB omgezet naar een nieuwe overeenkomst wijk-werken. Die nieuwe overeenkomst moet u ondertekenen en aan het VAPH bezorgen.

U betaalt de uitgevoerde klussen met wijk-werkcheques. Tot 31 december 2017 kunt u nog betalen met uw PWA-cheques. Als u daarna nog PWA-cheques over hebt, dan  kunt u die laten terugbetalen als u op tijd  een aanvraag voor terugbetaling indient bij de VDAB.

Meer informatie over de overschakeling naar wijk-werken en de terugbetaling van resterende PWA-cheques vindt u op  de website van de VDAB.

Wat verandert er bij het VAPH?

U bezorgt het VAPH uw nieuwe overeenkomst wijk-werken:

  • Gebruikers van het persoonlijke-assistentiebudget registreren de overeenkomst via mijnvaph.be of bezorgen een kopie van de overeenkomst  via e-mail of per post aan het team Budgetbesteding.
  • Gebruikers van een persoonsvolgend budget registreren de overeenkomst via mijnvaph.be of bezorgen het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’ via e-mail of per post aan het team Budgetbesteding.

U registreert de aankoop van uw wijk-werkcheques via mijnvaph.be of via het kostenstaatformulier.