Geen mondmaskerplicht tijdens een gesprek met dove of slechthorende personen

Communiceren in tijden van corona is een grote uitdaging voor personen die doof of slechthorend zijn. Door het dragen van een mondmasker valt er namelijk heel wat info weg, zoals de stand van de mond en de mimiek in iemands gezicht. Daardoor kan de slechthorende of dove persoon veel moeilijker het gesprek volgen of de boodschap begrijpen. 

De voorbije maanden werden verschillende oplossingen bedacht, zoals transparante maskers en stickers en buttons om duidelijk te maken dat iemand niet (goed) hoort. Die oplossingen zijn niet in alle situaties even bruikbaar. Zo kan het venstertje van een transparant mondmasker aandampen waardoor het lipbeeld evenzeer onduidelijk is.

Tot voor kort mocht het mondmasker op verplichte plaatsen enkel afgenomen worden om te drinken en te eten of om de neus te snuiten. Sinds 1 november 2020 is het ook officieel toegestaan om het mondmasker tijdelijk af te zetten tijdens een gesprek met iemand die niet (goed) hoort zodat die persoon kan liplezen. Dat is bepaald door een ministerieel besluit van de FOD Binnenlandse zaken. Belangrijke voorwaarde blijft wel dat de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden.

Algemene informatie over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België, vindt u op www.info‐coronavirus.be, een website van de federale overheid. U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be.

Lees alle nieuwsberichten