Geïndexeerde bedragen sinds 1 maart 2020

In februari werd de spilindex overschreden. Daarom zijn op 1 maart 2020 enkele bedragen geïndexeerd. Het gaat om bedragen die van toepassing zijn als u gebruik maakt van een multifunctioneel centrum of van het bijdragestelsel bij een vergunde zorgaanbieder in zoverre u nog niet bent overgestapt naar het systeem van betaling van de werkelijke woon- en leefkosten. 

U vindt de bedragen via onderstaande pagina’s:

Lees meer over ondersteuning door een multifunctioneel centrum

Lees meer over het persoonsvolgend budget

Lees alle nieuwsberichten