Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning

Het VAPH en de Taskforce COVID-19 Zorg bereiden een afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor. Die zal in fases verlopen. Stap voor stap werken we toe naar een verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. Vanaf 18 mei is een gedeeltelijke en voorwaardelijke doorstart van ambulante en mobiele begeleiding en van collectieve dagondersteuning mogelijk. We reiken hiervoor een kader met richtlijnen aan waarmee de organisaties zelf aan de slag gaan. Uw dienst of voorziening zal u informeren vanaf wanneer u precies opnieuw bij hen terecht kunt voor welke ondersteuning.

Voor ambulante en mobiele begeleiding blijft ondersteuning op afstand aanbevolen. Is rechtstreeks contact aangewezen, dan vindt de begeleiding bij voorkeur plaats op de dienst of in de voorziening. Huisbezoeken zijn opnieuw mogelijk vanaf 18 mei voor zover de algemene maatregelen met betrekking tot hygiëne en afstand gerespecteerd kunnen worden. Ook groepsbegeleiding kan onder bepaalde voorwaarden opnieuw georganiseerd worden.

Vanaf 18 mei kan ook de opvang en ondersteuning overdag opnieuw doorgaan. Zowel ondersteuning in groep als begeleid werken en de activiteiten binnen groenezorginitiatieven of ouderinitiatieven kunnen weer doorgaan. Uiteraard steeds op voorwaarde dat er voldoende afstand kan worden gehouden en de hygiënemaatregelen worden toegepast.

Als u COVID-19-symptomen vertoont, kunt u niet deelnemen aan de activiteiten en begeleidingen. De dienst of voorziening  zal dan een alternatief op afstand aanbieden.

Om de doorstart mogelijk te maken, voorziet het VAPH volgende week nog in een extra levering van mondmaskers aan de diensten en voorzieningen. Dat materiaal is in eerste instantie bestemd voor het personeel. U wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke ook zelf in een mondmasker te voorzien. 

U leest meer over de doorstart van ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning in de mededeling aan meerderjarige gebruikers van ambulante/mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning van 8 mei 2020.

Hebt u concrete vragen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

De afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 verloopt in fases. Stap voor stap werken we toe naar een verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. In een eerste fase worden ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning gedeeltelijk heropgestart. 

Het VAPH en de Taskforce COVID-19 Zorg werken ondertussen ook aan een zeer geleidelijke en voorzichtige versoepeling van de maatregelen voor residentiële opvang en ondersteuning. Verruimde maatregelen voor de verschillende vormen van dagopvang voor minderjarigen komen er  binnenkort aan. Door de samenhang met de gedeeltelijke heropstart van onderwijs en grote verschillen in de werkingen van de multifunctionele centra is er hier immers nood aan een specifiek kader. 

Afhankelijk van hoe de corona-epidemie evolueert, kan de geplande afbouw van de maatregelen bijgestuurd worden, of kan er weer een verstrenging van de maatregelen komen.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten