Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning - UPDATE

Op 8 mei communiceerden we over de doorstart van ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning die sinds 18 mei mogelijk is. Vanaf 25 mei worden de mogelijkheden verder uitgebreid: vanaf dan kan wie in een voorziening verblijft en wie al gebruik maakt van andere collectieve dagondersteuning, ook opnieuw gebruik maken van ondersteuning binnen een groenezorginitiatief en van begeleid werken. De voorziening moet daarvoor duidelijke afspraken maken met de werkplek. 

U leest meer over de doorstart van ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning in de mededeling aan meerderjarige gebruikers van ambulante/mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning van 19 mei 2020.

Hebt u concrete vragen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

De afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 verloopt in fases. Stap voor stap werken we toe naar een verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. 

Afhankelijk van hoe de corona-epidemie evolueert, kan de geplande afbouw van de maatregelen bijgestuurd worden, of kan er weer een verstrenging van de maatregelen komen.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten