Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: Doorstart van de multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap - UPDATE

In mei communiceerden we al over de doorstart van multifunctionele centra die sinds 18 mei mogelijk is, en over de bezoekregeling en de overstap tussen de thuissituatie en de voorziening. Aanvullend is er nu meer informatie over enkele  specifieke aspecten van de werking van multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap.

Concreet gaat het om informatie over vormen van kortdurend verblijf, trainings- of behandelingsprogramma’s (schoolvervangende en -aanvullende dagopvang) en de registratie van ambulante en mobiele begeleidingen. Er is ook een belangrijke toevoeging omtrent kampen en vakantiewerking.

U leest er meer over in de Mededeling aan gebruikers van multifunctionele centra van 2 juni 2020.

Hebt u concrete vragen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw multifunctioneel centrum. 

Uiteraard blijft het belangrijk om de beschermings- en hygiënemaatregelen te blijven respecteren.

De afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 verloopt in fases. Stap voor stap werken we toe naar een verdere verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. Afhankelijk van hoe de corona-epidemie evolueert, kan de geplande afbouw van de maatregelen bijgestuurd worden, of kan er weer een verstrenging van de maatregelen komen. 

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten