Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap

Het VAPH en de Taskforce COVID-19 Zorg bereiden een afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor. Die zal in fases verlopen. Stap voor stap werken we toe naar een verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. 

Vanaf 18 mei zal geleidelijk en voorzichtig bepaalde ondersteuning voor minderjarigen met een handicap verruimd worden. Het wordt opnieuw mogelijk om:

  • in groep ondersteuning te krijgen in de schoolvervangende of schoolaanvullende dagopvang;
  • in een multifunctioneel centrum te verblijven (als dat nodig is om naar school te gaan of de huidige opvangsituatie niet langer houdbaar is);
  • langs te gaan voor begeleidingen bij een multifunctioneel centrum;
  • huisbezoek te krijgen van een begeleider van een multifunctioneel centrum.

Het VAPH reikt een kader met richtlijnen aan waarmee de multifunctionele centra zelf aan de slag kunnen gaan. Is er voldoende personeel, kunnen de geldende beschermingsmaatregelen gewaarborgd worden, zijn er risicogroepen onder hun cliënten …? Dat zijn enkele van de vele vragen waarvoor elk centrum nu oplossingen gaat zoeken.  De centra zullen daarnaast nauw samenwerken met de scholen, die ook vanaf 18 mei gedeeltelijk kunnen heropstarten.

Uw multifunctioneel centrum zal met u overleggen  en u informeren vanaf wanneer precies u opnieuw bij hen terecht kunt voor welke ondersteuning. U kunt dit ook zelf bij het multifunctioneel centrum nagaan.

Ondanks deze versoepeling zal het niet mogelijk zijn om voor alle kinderen tegelijk opnieuw dagopvang of verblijf aan te bieden. We blijven er bij de multifunctionele centra op aandringen dat er voor de jongeren die niet in het centrum terechtkunnen (en hun gezinnen) een actief aanbod van alternatieve ondersteuning op afstand wordt voorzien. Is de druk in de thuissituatie te groot en volstaat de begeleiding thuis of bij het multifunctioneel centrum niet, dan is en blijft het mogelijk om terug de overstap te maken naar de voorziening.  

Het is in alle gevallen belangrijk de richtlijnen over afstand houden (minstens 1,5 meter) en hygiëne (handen wassen, hoesten of niezen in elleboog …) te blijven naleven. De multifunctionele centra  bereiden zich daar nu (verder) op voor. 

Om de doorstart mogelijk te maken, voorziet het VAPH in de week van 11 mei nog in een extra levering van chirurgische mondmaskers en handalcoholgels aan alle vergunde zorgaanbieders. Dat materiaal is in eerste instantie bestemd voor het personeel. De jongeren en bezoekers wordt gevraagd een eigen mondmasker te voorzien. 

U leest meer over de doorstart van de multifunctionele centra in de mededeling aan gebruikers van de multifunctionele centra van 11 mei 2020.

Hebt u concrete vragen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw multifunctioneel centrum.

De afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 verloopt in fases. Stap voor stap werken we toe naar een verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. In een eerste fase worden ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning gedeeltelijk heropgestart. Voor multifunctionele centra (minderjarigen) is er ook een beperkte verruiming van verblijf mogelijk.

Het VAPH en de Taskforce COVID-19 Zorg werken ondertussen ook aan een zeer geleidelijke en voorzichtige versoepeling van de maatregelen voor residentiële opvang en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap. 

Afhankelijk van hoe de corona-epidemie evolueert, kan de geplande afbouw van de maatregelen bijgestuurd worden, of kan er weer een verstrenging van de maatregelen komen.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten