Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: terugkeer naar ‘het nieuwe normaal’

De afgelopen weken waren er strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan, ook in de sector van het VAPH. Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020 treden we in een heel nieuwe fase in de beheersing van de COVID-19-epidemie. Vanaf 15 juni stappen we binnen de VAPH-sector over naar ‘het nieuwe normaal’, waarbij in principe alle activiteiten kunnen hernomen worden, behoudens een aantal voorwaarden en specifieke situaties. Uiterlijk tegen 1 juli heeft elke organisatie de eerste stappen gezet, met inbegrip van een duidelijk plan om stapsgewijs volledig naar ‘het nieuwe normaal’ over te gaan. Dat plan moet afgestemd worden met alle betrokkenen.

De  richtlijnen voor de VAPH-sector zijn gebaseerd op de algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het kader van de Taskforce COVID-19 Zorg, en maken de vertaling naar de zorgaanbieders en ondersteunende diensten (zoals bijstandsorganisaties en multidisciplinaire teams) uit de sector voor personen met een handicap.

Zo zijn er nieuwe richtlijnen voor: 

  • begeleiding (ambulant en mobiel)
  • collectieve dagondersteuning
  • residentiële opvang voor volwassenen
  • multifunctionele centra
  • organisaties voor vrijetijdszorg
  • … 

U leest er meer over in de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen van 11 juni 2020.

Hebt u concrete vragen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. 

Uiteraard blijft het belangrijk om de preventieve en hygiënemaatregelen te blijven respecteren.

De afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 verloopt in fases. In de fase van ‘het nieuwe nomaal’ kunnen in principe alle activiteiten hervat worden. Afhankelijk van hoe de corona-epidemie evolueert, kunnen de maatregelen bijgestuurd worden, of kan er weer een verstrenging van de maatregelen komen.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwberichten