Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: versoepelen van de overstap tussen de thuissituatie en de voorziening

Veel personen met een handicap verblijven nu al ongeveer twee maanden permanent thuis, of permanent in een voorziening. Af en toe naar de voorziening gaan, of in het weekend bij familie verblijven, is tot nu toe niet toegestaan om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan.

Dit brengt voor veel gezinnen een dubbel probleem mee.

  • Enerzijds zijn er gezinnen waar er bij de start van de maatregelen voor gekozen werd het familielid met een handicap permanent thuis op te vangen. Die continue opvang kan erg zwaar wegen, waardoor er dringend nood aan een rustpauze kan zijn.
  • Anderzijds zijn er gezinnen waar ervoor gekozen werd dat het familielid met een handicap permanent in de voorziening zou verblijven, maar waar de wens bestaat om die persoon voor een of enkele dagen terug naar huis te halen. De versoepelde bezoekregeling  geeft al een beperkte mogelijkheid om toch persoonlijk contact te hebben. Maar in een aantal gevallen maakt de bezoekregeling het soms nog moeilijker, zeker als de persoon in kwestie niet goed begrijpt waarom er voortdurend afstand moet gehouden worden, of waarom hij niet mee naar huis mag.

Vanaf 25 mei worden de maatregelen geleidelijk en voorzichtig versoepeld en wordt het weer mogelijk om in bepaalde gevallen over te stappen van de voorziening naar thuis of omgekeerd. Dit zal zowel het geval zijn voor volwassenen als minderjarigen. Dat kan uiteraard alleen onder strikte voorwaarden. Het VAPH biedt de zorgaanbieders en multifunctionele centra een kader aan om een regeling op maat uit te werken.

Het is van belang dat overstappen naar huis of de voorziening niet zomaar gebeurt, en dat goed afgewogen wordt wat de risico’s zijn van een versoepeling ten opzichte van de winsten op psychosociaal vlak. Deze afweging zal voor iedere zorgaanbieder anders zijn, en moet verder verfijnd worden tot op het niveau van een campus, leefgroep of zelfs iedere individuele persoon op zich. 

Wat deze versoepeling precies betekent, leest u in de mededeling aan gebruikers van verblijf in multifunctionele centra en bij vergunde zorgaanbieders van 18 mei 2020.

Het kan zijn dat de overstap van thuis naar de voorziening of omgekeerd voor u nog niet meteen op 25 mei kan gerealiseerd worden. Hebt u concrete vragen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

De afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 verloopt in fases. Stap voor stap werken we toe naar een verdere verruiming van het aanbod van zorg en ondersteuning. Afhankelijk van hoe de corona-epidemie evolueert, kan de geplande afbouw van de maatregelen bijgestuurd worden, of kan er weer een verstrenging van de maatregelen komen.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten