Gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen: correctiefase 2

Vanaf 1 januari 2020 worden in het kader van correctiefase 2 persoonsvolgende budgetten aangepast. Het gaat om de  budgetten van personen met een handicap die op 1 januari 2017 overstapten naar het systeem van persoonsvolgende financiering  en daarvoor al gebruik maakten van ondersteuning door een voorziening. Budgetten kunnen stijgen, dalen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Het VAPH verstuurde hierover midden oktober een brief naar de betrokken budgethouders.

Gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige personen met een handicap ingevoerd. Iedereen die op dat ogenblik al ondersteuning van een voorziening of een persoonlijke-assistentiebudget kreeg, kreeg de garantie dat hij die verder zou krijgen. Ofwel in de vorm van een persoonsvolgend budget (PVB), ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Hierbij streefde het VAPH  maximaal naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorg en ondersteuning.

In het verleden waren er echter verschillen gegroeid in de financiering van de voorzieningen. Toen in 2017 de financiële middelen van elke voorziening verdeeld werden over haar cliënten, ontstond er  een ongelijkheid tussen die budgetten. Dat was niet de bedoeling. Mensen die gelijkwaardige zorg en ondersteuning krijgen, moeten daarvoor over een gelijkwaardig budget beschikken. Niet meer of niet minder. 

Die correctie gebeurt in twee fases.

Correctiefase 1

Correctiefase 1 is in 2018 helemaal afgerond. 5940 cliënten van 51 voorzieningen die verhoudingsgewijs het laagste budget kregen, kregen een verhoging van hun budget. 

Correctiefase 2

Correctiefase 2 start op 1 januari 2020. Budgetten die in vergelijking met de budgetten van gelijkwaardige profielen hoger of lager zijn, zullen dalen, stijgen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp. 

Belangrijk daarbij is dat de vergunde zorgaanbieders zich geëngageerd hebben om zorggarantie te bieden: ook als uw budget stijgt of daalt, kunt u na  deze correctie dezelfde zorg en ondersteuning blijven krijgen, op op voorwaarde dat u uw ondersteuning niet gewijzigd hebt ten opzichte van 31 december 2016.

Na het afronden van correctiefase 1 en 2 zal de lat voor iedereen gelijk liggen en zullen personen die gelijkwaardige zorg en ondersteuning nodig hebben ook over gelijkwaardige budgetten beschikken. De correctie is voor het VAPH budgetneutraal. 

Is correctiefase 2 op mij van toepassing en wat gebeurt er dan?

Bent u betrokken, dan ontvangt u in de tweede helft van oktober een persoonlijke  brief van het VAPH. Daarin leest u wat deze correctie concreet voor uw budget betekent en hoe ze gebeurt. Uw  budget zal in elk geval niet bruusk wijzigen, maar geleidelijk, gespreid over verschillende jaren. 

Als uw  zorg en ondersteuning verder worden geboden via rechtstreeks toegankelijke hulp,  zal het VAPH de vergunde zorgaanbieder daarvoor financieren.

Lees meer over correctiefase 2

Met vragen kunt u terecht bij:

  • de vergunde zorgaanbieder die u op 31 december 2016 ondersteuning bood
  • een bijstandsorganisatie
  • het VAPH:

Lees alle nieuwsberichten