Gewijzigd test-, quarantaine- en isolatiebeleid

Door de exponentiële stijging van de omikronbesmettingen besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) om het test-, quarantaine- en isolatiebeleid aan te passen. De beslissingen werden genomen om het testsysteem te vrijwaren en de maatschappelijke impact te beheersen.

Vooraleer ze kunnen worden toegepast in collectiviteiten binnen de VAPH-sector, moeten we niet enkel rekening houden met de publicatie van de wijzigingen door Sciensano maar willen we ook – vanwege de kwetsbaarheid van vele van onze bewoners/gebruikers – de impact van de wijzigingen grondig onderzoeken en waar nodig extra veiligheid inbouwen vooraleer ze vertaald worden in een update van de infonota ‘Teststrategie en contacttracing COVID-19’.

De wijzigingen in het test-, quarantaine- en isolatiebeleid treden in principe in werking vanaf maandag 10 januari 2022. Een aangepaste versie van de infonota en de flowchart ‘testing en contactonderzoek’ worden volgende week zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

Tot anders gecommuniceerd, blijven de huidige maatregelen van kracht en moeten zij ook volledig worden uitgevoerd zoals uitgewerkt in infonota INF/21/117 Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 23/12/2021 en de flowchart ‘testing en contactonderzoek’.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus