Gewijzigd test-, quarantaine- en isolatiebeleid

Door de exponentiële stijging van de omikronbesmettingen besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) om het test-, quarantaine- en isolatiebeleid aan te passen. De beslissingen werden genomen om het testsysteem te vrijwaren en de maatschappelijke impact te beheersen.

Het test-, quarantaine- en isolatiebeleid voor VAPH-voorzieningen is aangepast aan de interfederale beslissingen. U kunt die raadplegen in de infonota INF/22/01: Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 13/01/2022. Ook de bijhorende flowchart werd geüpdatet. Voor kinderen onder de 12 jaar met een hoogrisicocontact gelden specifieke richtlijnen die u eveneens in de infonota kunt lezen. 

Vanwege de kwetsbaarheid van de populatie in de VAPH-sector en de noodzaak aan een grotere risicobeheersing door de exponentiële verspreiding van de omikronvariant, worden door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg enkele bijkomende maatregelen genomen:

  • Het gebruik van een FFP2-masker is verplicht voor zorgpersoneel met contacten met fysiek kwetsbare personen.
  • Hoogrisicocontacten die niet in quarantaine hoeven of vervroegd uit quarantaine kunnen, moeten verplicht een FFP2-masker dragen tot en met dag 10 na het hoogrisicocontact.
  • Voor de situaties waar een textielen mondmasker toegelaten werd, moet vanaf nu minstens een chirurgisch mondmasker gebruikt worden.  
  • Ag-sneltesten kunnen ingezet worden bij medewerkers die terugkeren op de werkvloer na een hoogrisicocontact, op dag 1 en dag 3 van de werkhervatting. 
  • Bezoekers die een hoogrisicocontact gehad hebben, kunnen tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen (ongeacht hun vaccinatiestatus).

De gewijzigde richtlijnen rond het mondmaskergebruik kunt u raadplegen in de Preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders en de Richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers.

Tot slot vragen we om aandacht te hebben voor de actualisatie van uw outbreakplan. De richtinggevende vragen die eerder in de sector werden verspreid, zijn nog steeds van toepassing en kunt u terugvinden in de geüpdatete infonota INF/22/03: Omgaan met clusteruitbraak COVID-19.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen