Gewijzigde maatregelen in functie van het contactonderzoek en uitbraakbeheersing

De maatregelen voor risicocontacten wijzigen afhankelijk van de vaccinatiestatus van de persoon. Volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten moeten zich laten testen zo snel mogelijk na vaststelling van het hoogrisicocontact. Tot ontvangst van het resultaat blijven ze in quarantaine. Bij een negatief resultaat kan de quarantaine gestopt worden. Er is geen tweede test meer nodig. Uitzonderingen zijn van toepassing wanneer het gaat over een verontrustende clusteruitbraak, bij risicocontacten van een indexpersoon met een virusvariant en bij terugkeer na een verblijf in zones met een sterke circulatie van virusvarianten. De isolatie na een besmetting blijft van toepassing ongeacht de vaccinatiestatus van de besmette persoon.

Daarnaast willen we ter herinnering brengen dat het vanaf 1 juli 2021 niet meer mogelijk is om via de Vlaamse overheid nog sneltesten te bestellen.

Meer info kunt u nalezen in de infonota INF/21/68: Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap (update 29/06/2021). Het bijhorend stroomschema biedt eveneens een overzicht over de te nemen maatregelen. 

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus