Goede voorbeelden voor sociaal contact tussen bewoners en hun familie of vrienden

De mogelijkheden om bezoek toe te laten in een voorziening zijn recent verder uitgebreid. Vooraleer opnieuw bezoek te kunnen ontvangen in een voorziening, moet de voorziening zelf klaar zijn en zich klaar voelen om dat veilig te organiseren.

Vele voorzieningen, zoals woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap, jeugdzorgvoorzieningen enzoverder hebben de voorbije weken gezocht naar alternatieve manieren om het contact tussen hun bewoners en hun sociale omgeving toch verder te kunnen zetten. Die goede praktijken worden nu gedeeld via een webpagina.

We zetten die mooie praktijken graag in de kijker. We willen op die manier het personeel in de residentiële voorzieningen een pluim geven voor hun creativiteit en de vele inspanningen die ze leveren voor hun bewoners. Tegelijk willen we andere voorzieningen inspireren met die goede praktijken.

Op de website van het VAPH vindt u ook good practices over de aanpak van de corona-crisis in de voorzieningen voor personen met een handicap.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen