Gratis bijstand voor houders van een persoonsvolgend budget

Ontving u een persoonsvolgend budget en hebt u vragen of moeilijkheden bij het opstarten of bij het zoeken naar gepaste zorg en ondersteuning? 

Dan kunt u in 2019 onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op gratis bijstand van een bijstandsorganisatie. Een bijstandsorganisatie kan u helpen bij het beheer van uw budget en bij uw zoektocht naar geschikte zorg en ondersteuning.

Wat is gratis bijstand?

Gratis bijstand is individuele bijstand door een bijstandsorganisatie. Die bijstand kan zowel laagdrempelig als hoogdrempelig zijn. Een coach van een bijstandsorganisatie kan bijvoorbeeld samen met u bekijken hoe u uw persoonsvolgend budget optimaal kunt besteden. De omvang van de gratis bijstand die u kunt krijgen, hangt af van de complexiteit van uw dossier en wordt door de bijstandsorganisatie bepaald. Het budget dat de bijstandsorganisaties kunnen besteden aan gratis bijstand, is immers per bijstandsorganisatie beperkt.

Voor wie?

Gratis bijstand is bedoeld voor houders van een persoonsvolgend budget die nood hebben aan bijstand van een bijstandsorganisatie. 

Als u in 2017 en 2018 al gebruik maakte van gratis bijstand, neem dan contact op met een bijstandsorganisatie om te bekijken of u nog in aanmerking kunt komen voor gratis bijstand in 2019.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met een door het VAPH vergunde bijstandsorganisatie.

De bijstandsorganisatie wordt rechtstreeks door het VAPH vergoed voor de gratis bijstand die ze u geeft. Dat heeft geen impact op uw persoonsvolgend budget.

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget

Lees alle nieuwsberichten