Gratis bijstand voor nieuwe budgethouders

Personen met een handicap die voor het eerst een persoonlijk budget (een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB)) krijgen, weten niet altijd even goed hoe ze dat budget precies moeten inzetten om hun zorg en ondersteuning te regelen. Voortaan krijgen zij in het opstartjaar de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van bijstand door een bijstandsorganisatie. 

U leest er meer over in de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 28 mei 2021.

Lees alle nieuwsberichten