Gratis bijstand voor voormalige gebruikers van zorg in natura

Wat is het en voor wie?

Maakte u in 2016 al gebruik van de diensten van een voorziening en besteedt u uw volledige persoonsvolgend budget aan ondersteuning via een voucherovereenkomst? Wilt u uw ondersteuning graag op een andere manier en nog meer op uw eigen maat organiseren? Dan biedt het VAPH u de mogelijkheid om eenmalig gratis bijstand te verkrijgen van een vergunde bijstandsorganisatie, ter waarde van 300 euro. Daarmee kunt u lid worden van een bijstandsorganisatie naar keuze en beroep doen op laagdrempelige bijstand of intensieve bijstand op maat.

Laagdrempelige begeleiding kan bestaan uit:

  • individueel advies via e-mail of telefoon
  • opleidingen die u versterken in uw rol als budgethouder en werkgever

Intensieve bijstand op maat kan bestaan uit:

  • samen met u of in opdracht van u de volledige administratie en boekhouding opnemen;
  • contracten regelen met zorgaanbieders;
  • inspecties voorbereiden;
  • nieuwe assistenten zoeken;
  • ondersteuning organiseren;


Hoeveel bijstand geboden wordt voor het bedrag van 300 euro verschilt naargelang de bijstandsorganisatie waarop u beroep doet. Meer informatie vindt u op de websites of bij de advieslijnen van de bijstandsorganisaties.

Waarom neemt het VAPH deze actie?

Als u gebruik maakte van de ondersteuning van een voorziening, dan wordt uw persoonsvolgend budget volledig besteed aan uw ondersteuning. Wilt u uw ondersteuning heronderhandelen, dan hebt u daar geen budget voor. Het VAPH voorziet daarom voor u extra middelen ter waarde van 300 euro. Zo kunt u andere mogelijkheden van ondersteuning onderzoeken.

Hoe lang geldt de gratis bijstand?

Elke budgethouder in de hierboven beschreven situatie kan in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 maximum 300 euro besteden aan bijstand door een bijstandsorganisatie.

Hoe kunt u beroep doen op gratis bijstand?

U meldt zich aan bij een bijstandsorganisatie naar keuze. Het VAPH vergoedt de bijstandsorganisatie rechtstreeks en u krijgt niets extra aangerekend op uw persoonsvolgend budget.